Vizionarski umjetnik

Rafal Olbinski, 1945. | Nadrealistički / vizionarski slikar

"Ispred slike, kao pred lijepom ženom, mora se diviti čudo" - Rafal Olbinski *. - "Poetski humor je kvaliteta koja se rijetko može naći u likovnoj umjetnosti" - kaže Andre Parinuad, predsjednik Međunarodnog salona umjetnosti u Parizu. - "Rafal Olbinski ima taj dar. Želi nam pokazati da je naša mašta čarobni svijet, koji zauvijek ponovno stvaramo."

Opširnije