Vizionarski umjetnik

Peter Fiore, 1955. | Sažetak Slikar krajolika

Peter Fiore je američki slikar krajolika koji je najpoznatiji po slikanju svjetla i njegovoj upadljivoj upotrebi boje. Ranije je radio kao profesionalni ilustrator, gdje je surađivao na tisućama projekata i osvojio brojne nagrade. Danas su njegove krajobrazne slike široko prikupljene i nalaze se u brojnim korporativnim i privatnim zbirkama.

Opširnije