Vizionarski umjetnik

Christian Schloe | Slikar digitalnih nadrealista / vizionara

Austrijski vizionarski slikar Christian Schloe radi u digitalnoj umjetnosti, slikarstvu, ilustraciji i fotografiji.

Opširnije