Vijetnamski umjetnik

Dang Can, 1957. | Krajobrazni / figurativni slikar

Vijetnamski slikar Dang Van Can rođen je 1957. godine u općini Duc, u Long Ho Distriktu, pokrajini Vinh Long, mjesto se nalazi uz rijeku Mekong u Vijetnamu. Pokazao je rani talent u crtanju i slikanju. Počeo je s umjetničkim djelima od 1976. s glavnim radom kao ilustrator za lokalne novine i časopis.

Opširnije