Vijetnamski umjetnik

Jules Combarieau: La musica je l'arte di pensare attraverso i suoni

La musica je l'arte di pensare attraverso i suoni. Glazba je umjetnost razmišljanja zvukovima. Duy Huynh, 1975 ~ Simboličar / nadrealistički slikar Jules Combarieu (Cahors, 4. veljače 1859. - Pariz, 7. srpnja 1916.) je stato un musicologo Francese. Studiò musica dapprima all'Ecole Niedermayer i uspjeh Berlino dolaze allievo di Spitta.

Opširnije