Venezuelski umjetnik

Armando Barrios | Kubist / Sažetak slikar

Venecuelanski umjetnik Armando Barrios (1920.-1999.) Rođen je u Caracasu 1920. godine. Na Akademiju likovnih umjetnosti u Caracasu ušao je 1932. godine. promijenila je ime u Školu vizualnih umjetnosti i primijenjene umjetnosti u Karakasu.

Opširnije