Venezuelski umjetnik

Angel Ramiro Sanchez, 1974. ~ Figurativni slikar

Venezuelski slikar Angel Ramiro Sanchez rođen je 1974. godine u Maracaibu, Venezuela. Sa šest godina primljena je uz punu stipendiju u Instituto Niños Cantores del Zulia, školu za glazbeno nadarenu djecu. Sa četrnaest godina počeo je pet godina pripravničkog staža kod slikara realista Abdona J.

Opširnije