Turski umjetnik

Gurbuz Dogan Eksioglu, 1954. ~ Nadrealistički slikar

Gürbüz Doğan Ekşioğlu rođen je u Mesudiyeu u provinciji Ordu u Turskoj. Studirao je grafiku na Državnom koledžu likovnih umjetnosti u Istanbulu, Fakultetu likovnih umjetnosti Sveučilišta Marmara, gdje i danas predaje kao docent. Od 1977. crta crteže i ima ukupno 64 nagrade, od kojih su 23 međunarodne.

Opširnije