Sirijski umjetnik

Elias Naman, 1980. | Mramor Figurativni kipar

Sirijski umjetnik Elias Naman rođen je u Yabruodu u Siriji. Trenutno živi u Carrari, Italija. Diplomirao je 2002. na kiparstvu na Fakultetu likovnih umjetnosti u Damasku, Sirija. Kasnije je na istom fakultetu nastavio magisterij "superiornih studija kiparstva". Godine 2003. prekinuo je studij u Siriji i primljen je na Akademiju likovnih umjetnosti u Carrari u Italiji.

Opširnije