Švicarski umjetnik

Félix Vallotton | Nabi slikar | Plein i krajolici

U sljedećoj zbirci prikazane su slike na plažama i pejzažima francuskog slikara Nabi, rođenog u Švicarskoj, Félixa Edouarda Vallotona (28. prosinca 1865. - 29. prosinca 1925.). Za biografske bilješke - na engleskom i talijanskom - i ostale radove vidi: Félix Vallotton | Les Nabis Group, Félix Vallotton | Nabi slikar | Slike i portreti ➦ Felix Vallotton | Nabi slikar | Mrtva priroda ➦

Opširnije