Južnoafrički umjetnik

Jimmy Law, 1970. | Sažetak portreta

Jimmy Law je samouki umjetnik i slikar ekspresivnih portreta i živi u Cape Townu u Južnoj Africi. - Rođen sam u Bloemfonteinu u Narančastoj slobodnoj državi 26. rujna 1970. godine. Upisao sam se 1989. Godine 1990. upisao sam trogodišnji diplomski tečaj grafičkog dizajna na Technicon u Orange Free State.

Opširnije