Južnoafrički umjetnik

Jean Abrie, 1962. | Slikar / slikar divljih životinja

Južnoafrički slikar Jean Abrie rođen je u bivšoj Istočnoj Transvaalu i odrastao je u Zimbabveu. Tamo je razvio veliku ljubav prema divljini. Po povratku u Južnu Afriku završio je srednju školu i diplomirao na Sveučilištu u Pretoriji. Jean radije radi u uljima i hvata mnoge aspekte i mistične osobine afričke divljine u fotografskom realističnom stilu na velikim platnima.

Opširnije