Južnoafrički umjetnik

Jean Abrie, 1962. | Slikar / slikar životinja | Figure

Jean Abrie▪ proizvodi figurativne slike živih boja i širokih poteza kista. Paleta jača percepciju boje i oblika u velikoj mjeri. Abrie je rođen u bivšem Istočnom Transvaalu iu ranim godinama je odrastao u Zimbabveu. Za biografske bilješke i druga djela Abrie vidi:

Opširnije