Srpski umjetnik

Vladimir Dunjić, 1957. ~ Sažetak / Figurativni slikar | 2. dio

Vladimir Dunjić je srpski slikar, poznat po radu u apstraktnom / figurativnom stilu. Za biografske bilješke i ranija djela Vladimira Dunjića vidi 1. dio.

Opširnije