Romantična umjetnost

Nicholas Hely Hutchinson, 1955. Neoromantični krajolici

Nicholas Hely Hutchinson je slikar sa sjedištem u Dorsetu. Prvobitno pod utjecajem Dufyja i Matissea, crtao je i britansku neoromantičnu tradiciju. Smjestio se u blizini Blandforda, Dorseta i okolice te Wiltshirea, konjskih utrka, interijera i mrtvog života među njegovim podanicima.

Opširnije