Rumunjski umjetnik

Nicolae Vermont | Žanr / Postimpresionizam / Realistički slikar

Rumunjski slikar Nicolae Vermont [1866-1932] bio je jedan od majstora rumunjskog realističkog slikarstva i jedan od najzanimljivijih slikara, muralista i crtača svoga vremena, koji su ga mnogi smatrali suradnikom Stefana Luchiana. Bio je plodan i iznenađujuće inovativan umjetnik, sa snažnim, originalnim stilom i načinom i prilično širokim izborom tema, ali je više volio pejzaže i mrtve prirode.

Opširnije