Renesansna umjetnost

Hendrick Goltzius | Manieristički slikar

Hendrik Goltzius, (rođen 1558., Mulebrecht, Neth. - umro 1. siječnja 1617., Haarlem), grafičar i slikar, vodeća figura manerističke škole 🎨 nizozemskih gravera. Svojim gravurama pomogao je uvesti stil onih umjetnika kao što su Bartholomaeus Spranger i Annibale Carracci🎨 u sjevernu Nizozemsku.

Opširnije