Portugalski umjetnik

Carolina Serpa Marques, 1966. ~ Figurativni slikar

Carolina Marques Serpa rođena je u Portu 1966. godine. Godine 1989. diplomirala je pravo na Katoličkom sveučilištu u Portu, a od 1991. predaje na Sveučilištu Porto Lusiada. Posvećuje se slikanju kao autodidaktu, izvodeći prilagođene portrete. Godine 2010. izabran je kao finalist za nagradu Carmen Miranda.

Opširnije