Moderna umjetnost

Nicola Vietti, 1945. | Figurativni slikar

Nicola Vietti rođena je u Marseilleu za talijanske roditelje koji su iselili iz Apulije u Francusku početkom stoljeća. Brojne samostalne i skupne izložbe. I 'prisutan u katalozima i časopisima. Trenutno živi i radi u Milanu, nakon dugog razdoblja provedenog u Parizu. Brojke djevica Nicola Vietti, možete pogledati sa svake strane, tri četvrtine profila, okrenute na drugu stranu.

Opširnije