Malteški umjetnik

Goxwa Borg, 1961

Malteški slikar Goxwa Borg rođen je u Valeti na Malti. Slikanje je počela u vrlo mladoj dobi i upisala se u umjetničku školu Sveti Martin. Godinama kasnije preselila se u Boston gdje je pohađala Emerson College za filmske studije. Godine 1993. dobila je stipendiju u Cité Internationale des Arts u Parizu.

Opširnije