Litvanski umjetnik

Arunas Rutkus, 1961. ~ Litvanski figurativni slikar

Litvanski slikar Arunas Rutkus rođen je 19. rujna 1961. u Vilniusu, Litva. - 1980-1985. Studirao je na umjetničkom institutu u Vilniusu, u klasi fresaka, mozaika i vitraža. Od tada slika, radi s vitražima i freskama, radi u grafici i za kino, u keramičkoj i metalnoj skulpturi. Trenutno živi i radi u Vilniusu.

Opširnije