Litvanski umjetnik

Hanan Milner, 1949. | Figurativni slikar

Hanan Milner rođen je u Litvi, bivšem SSSR-u. Studirao je na umjetničkim školama Tel-Aviv Renanim i TelmaYallin te na umjetničkoj akademiji Bezalel u Jeruzalemu. Sudjelovao je na dva seminara uglednog austrijskog umjetnika Ernsta Fuchsa u galerijama u SAD-u, Engleskoj i Izraelu.

Opširnije