Korejski umjetnik

Chin H. Shin | Slikar impresionista Cityscape

Američki slikar Chin H. Shin, rođen u Koreji, magistrirao je na Sveučilištu Long Island. Njegova prijašnja pripadnost uključuje, uljare Amerikanaca, Američko društvo pomorskih umjetnika, Američko udruženje portreta, član Umjetničkog vijeća Huntington, sudac Međunarodnog umjetničkog natjecanja Bold Brush i predaje umjetničke klase na zahtjev.

Opširnije