Grčki umjetnik

Pavlos Samios, 1948. - grčka romansa

Samαύλος Σάμιος - Pavlos Samios rođen je u Ateni 1948. U ranoj dobi počeo je slikati i crtati pomažući ocu u njegovoj radionici obuće. Ljubio je religiozno slikarstvo koje mu je od djetinjstva privuklo zanimanje, a do osamnaeste godine radio je u radionici ikonopisanja Dionysios Karoussos.

Opširnije