Finski umjetnik

Sampo Kaikkonen, 1975. ~ Finski figurativni slikar

Sampo Kaikkonen, finski figurativni slikar koji živi i radi u Oulu, Finska. Njegove slike poštuju tehniku ​​i stil starih majstora. Atmosfera u slikama je bezvremenska. Nema simbola specifičnog doba, a krajolik je univerzalan. Osim dominantnih ljudskih figura, još jedan snažan faktor u njegovim djelima je emocija koja posreduje kroz njegove teme, izraze i boje.

Opširnije