Kineski umjetnik

Tan Jianwu / 19, 1971. | Neoklasični slikar

Tan Jian Wu, suvremeni kineski slikar, rođen je u Hunan Leiyangu 1971. godine. Godine 1991. diplomirao je na Odsjeku za likovnu umjetnost Hunan Normal University, a zatim je 1993. zaposlen u časopisu Art Shenzhen. slikarstvo. Rad koji zagovara neoklasični stil, naslikao je duboku zemljinu moć, osobito na području klasičnog portretiranja koje je prilično ostvareno.

Opširnije