Azerbejdžanski umjetnik

Ilham Mirzayev, 1965. | Sažetak slikar

Ilham Mirzayev Maharram rođen je u Nakhchivanu, Azerbejdžanska Republika. 1980. - 1984. Studirao je na Državnoj umjetničkoj školi Azim Azimzadeh. 1984. - 1986. Služio u sovjetskoj vojsci. 1986. - Počeo stvaralački rad - slikarstvo. 1989. - član Sindikata umjetnika SSSR-a. 1991. - Član Saveza umjetnika SSSR-a / nakon raspada SSSR-a 1991. - Član Saveza umjetnika Azerbejdžana

Opširnije