Austrijski umjetnik

Hubert Sattler | Slikar krajolika

Hubert Sattler (21. siječnja 1817. - 3. travnja 1904.) radio je pod pseudonimima Louis Ritchard, E Grossen i Stähly-Rychen, austrijski slikar krajolika. Hubert Sattler rođen je u Salzburgu. Njegov otac, Johann Michael Sattler, također je bio krajobrazni slikar i stvorio Sattler Panorama u Salzburgu 1825-29.

Opširnije