Australski umjetnik

Richard Baxter, 1966

Richard Baxter je australski slikar, fotograf i digitalni umjetnik. Ova tri aspekta vizualne umjetnosti stalno se isprepliću za mene i ne volim stvarati granice između njih jer se one međusobno poboljšavaju na različite načine. Glavna, jednostavna poruka u svim mojim nedavnim radovima je da je život radosan i eksplozivan, ovdje i sada u sadašnjosti, usred običnog, među cvijećem i smećem.

Opširnije