Američki umjetnik

Harry McCormick, 1942. - unutarnji slikar

“Uglavnom sam bio slikar 'interijera', iako ne isključivo kao što je bilo i drugih prostora. Mogli biste me nazvati i slikaricom 'žanra', što znači da obični ljudi rade obične stvari, kao što je nedavno slikanje serije slika ljudi koji gledaju slike u muzejima i galerijama.

Opširnije