Realistički umjetnik

Tamara De Lempicka ~ San


".... Živim život
na marginama društva,
i pravila normalnog društva
ne primjenjujte na njih
koji žive na rubu".
- Tamara De Lempicka, 1898-1980